Karijera

AGRANA-ina folozofija ljudskih resursa

Kao austrijski prerađivač poljoprivrednih proizvoda sa 54 objekta raspoređenih u 25 zemalja na pet kontinenata, AGRANA svojim zaposlenima, kojih broji oko 8.700,  nastoji pružiti zanimljive poslove, inspirativnu radnu sredinu i pravičnu zaradu utemeljenu na  njihovom radnom učinku.

Saradnja i međusobno poštovanje su ključni za stil rada i upravljanja u Grupaciji. Dakle, svaki dan naši zaposleni postupaju u potpunoj samoodgovornosti i donose odluke koje su važne za budući uspjeh i razvoj komanije. Otvorena komunikacija i razmjena informacija na svim nivoima Grupacije su standard. Mi podržavamo i podstičemo zaposlene sodgovarajućim mjerama usmjerenim na razvoj njihovih karijera.

Saradnja, kao i tolerancija i poštivanje korporativne kulture Grupacije koja u sebi objedinjuje različite kulture, predstavljaju ključne aspekte koji osiguravaju da naši  zaposleni širom svijeta budu zadovoljni svojim poslom.

The natural upgrade.

  • Sugar.
  • Starch.
  • Fruit.
© AGRANA Beteiligungs-AG